Oosterse geneeswijze
lingzhigrote_foto.jpgDe basis van de traditionele Chinese geneeskunde (TCM = Traditional Chinese Medicine - Eng.) is holistisch. Dat wil zeggen dat de artsen bij het zoeken naar de oorzaak van een ziekte en bij de analyse van die ziekte de mens in zijn geheel beschouwen, dus als een totaal 'organisme'.
Ze zullen niet, zoals meer gebruikelijk is in de westerse geneeskunde, alleen het orgaan onderzoeken dat mogelijk ziek is, maar altijd de gehele conditie van de mens erbij betrekken en liefst al preventief behandelingen geven, b.v. met acupunctuur.

In China bestaan traditionele en alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur, massage of het gebruik van kruiden en paddenstoelen al meer dan 4000 jaar.
Sinds de jaren zeventig worden deze geneeswijzen ook in westerse landen steeds meer geaccepteerd en toegepast.
Zorgverzekeraars vergoeden dit soort behandelingen tegenwoordig grotendeels, meestal via de aanvullende verzekering.

De Reishi paddenstoel is eigenlijk een goed voorbeeld van de holistische aanpak in de TCM:
men gebruikt de gehele paddenstoel, al vele jaren lang, vanwege zijn gunstige effecten op allerlei lichamelijke klachten en ter preventie van ziektes. Men heeft daarbij de gunstige werking van Reishi zelf ervaren of bij patienten gezien. Men vroeg zich tot nu toe dan ook minder af welke van de afzonderlijke stoffen die zich in Reishi bevinden exact voor welk effect zorgen. Men gaf patienten een extract van de totale paddenstoel, omdat het de som is van het totaal (= de gehele paddenstoel) die een goede werking heeft.

In de westerse medische wereld en in de farmaceutische industrie benadert men dit anders: daar wil men weten wat nu precies de stoffen zijn die verantwoordelijk zijn voor welk effect. De paddenstoel wordt uit elkaar gehaald en opgedeeld in zijn verschillende onderdelen en daarvan wordt de werking zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Zo blijkt dat in de Sporen de meest effectieve bestanddelen zitten.

Het opvallende in de wetenschappelijke literatuur van de laatste tientallen jaren is dat onderzoekers uit Aziatische landen nu eveneens op westerse wijze onderzoek doen aan paddenstoelen zoals Reishi. Men probeert zo grondig mogelijk bewijzen te leveren die de unieke werkingen van dit soort paddenstoelen onderstrepen. Zo zijn we gezamenlijk wereldwijd bezig om waardevolle kennis te vergaren en te delen, zodat de som van dit totaal ten gunste van ieders gezondheid gebruikt kan worden.