MS-8 Ontstekingsremmende en immunomodulerende ... Lull C (2005) Mediators Inflamm. Jun 9; (2):63-80.
Antiinflammatory and immunomodulating properties of fungal metabolites.
[Ontstekingsremmende en immunomodulerende eigenschappen van paddenstoel-metabolieten.]

Lull C, Wichers HJ, Savelkoul HF.
Mediators Inflamm. 2005 Jun 9;2005(2):63-80.

De auteurs bespreken recente informatie over de mogelijkheid van extracten en metabolieten geïsoleerd uit paddenstoelen om immuun responsen [reacties van het afweersysteem] te moduleren. Dit kan resulteren in een verbeterde aangeboren (natuurlijke) of verworven weerstand tegen ziektes. De belangrijkste immunomodulerende effecten van deze actieve stoffen, afkomstig van paddenstoelen, omvatten mitogeniciteit [aanzetting tot celdeling] en activering van immuun effector cellen, zoals lymfocyten, macrofagen, en ‘natural killer' cellen, en resulteren in de productie van cytokines, waaronder interleukines, tumor necrose factor-alpha, en gamma-interferon. In het bijzonder wordt besproken: de bekwaamheid van selectieve paddenstoelen extracten om de capaciteit van CD4(+) T-cellen om te differentiëren in T(H)1 en/of T(H)2 subsets, te moduleren. Als een gevolg daarvan zullen deze extracten diepgaande effecten hebben in bepaalde ziektes, zoals chronische auto-immuun T(H)1-‘mediated' of allergische T(H)2-‘mediated' ziektes. Immunosuppressieve effecten door paddenstoelen bestanddelen zijn ook waargenomen. De therapeutische effecten van paddenstoelen, zoals de antikanker werking, de suppressie van auto-immuun ziektes, en allergie worden geassocieerd met hun immunomodulerende effecten. Echter, verder onderzoek is nodig om de moleculaire mechanismen vast te stellen van de immunomodulerende effecten van paddenstoelen-metabolieten, zowel afzonderlijk als in complexe mengsels, zoals bijv, extracten.

Lezen: de volledige tekst kunt u vinden via deze link (in HTML). Klik vervolgens voor het PDF-formaat links op het getoonde scherm op PDF (390 K).

Samenvatting:

Antiinflammatory and immunomodulating properties of fungal metabolites.

Lull C, Wichers HJ, Savelkoul HF.
Mediators Inflamm. 2005 Jun 9;2005(2):63-80.
Agrotechnology and Food Innovations, Wageningen University and Research Center, The Netherlands.

We discuss current information on the ability of extracts and isolated metabolites from mushrooms to modulate immune responses. This can result in a more enhanced innate and acquired disease resistance. The major immunomodulating effects of these active substances derived from mushrooms include mitogenicity and activation of immune effector cells, such as lymphocytes, macrophages, and natural killer cells, resulting in the production of cytokines, including interleukins (ILs), tumor necrosis factor alpha (TNF)-alpha, and interferon gamma (INF)-gamma. In particular, the ability of selective mushroom extracts to modulate the differentiation capacity of CD4(+) T cells to mature into T(H)1 and/or T(H)2 subsets will be discussed. As a consequence these extracts will have profound effects in particular diseases, like chronic autoimmune T(H)1-mediated or allergic T(H)2-mediated diseases. Immunosuppressive effects by mushroom components have also been observed. The therapeutic effects of mushrooms, such as anticancer activity, suppression of autoimmune diseases, and allergy have been associated with their immunomodulating effects. However, further studies are needed to determine the molecular mechanisms of the immunomodulating effects of mushrooms metabolites both individually and in complex mixtures, for example, extracts.