Dit domein is ter overname
Home | Voor consumenten | Voor artsen/therapeuten | Publicaties | In het Nieuws | Links | Contact | Zoeken
Informatief
Medische sectie
Reishi en kanker
Reishi preventief
Reishi producten
Geschiedenis Reishi
Veelgestelde vragen
Vraag en Antwoord
Disclaimer
Domein te koop
Enquête
Heeft u ervaring met Reishi ?
 
Actueel
MS-4 Veiligheid en verdraagbaarheid van GL... Wicks SM (2007), Am J Chin Med 35(3):407-14 Afdrukken
Safety and tolerability of Ganoderma lucidum in healthy subjects: a double-blind randomized placebo-controlled trial.
[Veiligheid en verdraagbaarheid van Ganoderma lucidum in gezonde vrijwilligers: een dubbelblind gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie.]

Wicks SM, Tong R, Wang CZ, O'Connor M, Karrison T, Li S, Moss J, Yuan CS.
Am J Chin Med. 2007;35(3):407-14.

Ganoderma lucidum [Reishi] is een kruidengeneesmiddel dat veelvuldig in oosterse landen wordt gebruikt als medicijn om verschillende medische condities te behandelen. In deze gecontroleerde studie hebben de auteurs de veiligheid in het gebruik en de verdraagbaarheid van oraal toegediend Ganoderma lucidum geëvalueerd in 16 gezonde vrijwilligers, die 2 gram extract - of placebo - 2x daags gedurende 10 dagen ontvingen. Tijdens de studie werd informatie verkregen via subjectieve vragenlijsten, elektrocardiogrammen, totale bloed tellingen, bloed chemie analyse en urinalyse. Bovendien werden bloedtesten uitgevoerd, die de immuniteit weerspiegelen. De gegevens laten zien dat er - vergeleken met de placebo groep - geen nadelige effecten werden waargenomen na inname van het extract. [T.a.v. de lymfocyten] Er waren geen duidelijke veranderingen in hoeveelheden CD4-, CD8- en CD19-cellen na toediening van het extract, maar de hoeveelheid CD56-cellen nam toe tijdens de studie, en keerde 10 dagen na het stoppen van de inname terug tot basiswaarden. De CD-56 toename was niet statistisch significant, gezien de grote variabiliteit en de kleine groepsgrootte, en dient opnieuw geëvalueerd te worden in de toekomst. De auteurs stellen dat een extra, langdurende ‘safety and tolerance' studie volgens een ontwerp waarbij de kruidendosis steeds verder toeneemt, benodigd is. (vertaling van het Engelse abstract - Copyright Reishi.nl)

CD56: is een subpopulatie van lymfocyten, de zgn. Natural Killer cellen.
PubMed hanteert deze definitie van NK-cellen: Cellen die verantwoordelijk zijn voor spontane cytotoxiciteit (celdood) van verschillende tumorcellen zonder voorafgaande immunisatie.

Lezen: de volledige tekst van dit artikel is niet beschikbaar via Internet.


Safety and tolerability of Ganoderma lucidum in healthy subjects: a double-blind randomized placebo-controlled trial.

Wicks SM, Tong R, Wang CZ, O'Connor M, Karrison T, Li S, Moss J, Yuan CS.
Am J Chin Med. 2007;35(3):407-14.

Tang Center for Herbal Medicine Research, The Pritzker School of Medicine, University of Chicago, Chicago, IL 60637, USA.

Ganoderma lucidum is a herbal medicine commonly used in oriental countries as a remedy for treating various medical conditions. In this controlled study, we evaluated the safety and tolerance of oral administration of Ganoderma lucidum in 16 human volunteers who received 2 grams of the extract or placebo twice daily for 10 consecutive days. During the study, information from subjective questionnaires were obtained, electrocardiograms, complete blood counts, blood chemistry analysis and urinalysis were performed. In addition, blood tests reflecting immunity were done. Our data showed that compared to placebo group, no adverse effects were observed after the extract intake. [Lymphocytes:] Although there were no obvious changes in CD4, CD8, and CD19 levels after the extract, CD56 cell count increased during the study and returned to baseline 10 days after the herbal intake. However, due to relatively high variability and small sample size, this CD56 increase did not achieve statistical significance, and remains to be re-evaluated in the future. It appears that an additional long-term safety and tolerance trial with herbal dose-escalating design is warranted.

CD56: is a type of lymfocytes, called the Natural Killer cells.
Mesh-definition of NK-cells: Cells responsible for spontaneous cytotoxicity of a variety of tumor cells without prior immunization.
 
Reishi Sporen + Carpohole: resultaten en ervaringen
Afvallen
Afweer-Immuunsysteem
Allergie
Cholesterol
Energie/vermoeidheid
Fibromyalgie
Libido
Psoriasis
Slapeloosheid
Stress
Vermoeidheid bij Borstkanker
Veroudering (Aging)
Sportprestaties
 

content © 2006-2022 reishi.nl, all rights reserved.